3.SINIFLAR İÇİN ÖRNEK MATEMATİK ÇALIŞMA SORULARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

S-1- Aşağıdaki sayıları örnekteki gibi yazın.

ÖRNEK: 3 Yüzlük = 30 tane onluk
3 Yüzlük = üç yüz tane birlik
 4 yüzlük=…………… onluk
 6 yüzlük= …………... onluk
 8 yüzlük =……………onluk
 9 yüzlük =…………….onluk
 7 yüzlük =…………….onluk
 8 yüzlük =…………….onluk
 5 yüzlük = birlik
 9 yüzlük = birlik
 3 yüzlük = birlik
 6 yüzlük = birlik
 8 yüzlük = birlik
 7 yüzlük = birlik

Yukarıdaki gibi 10 örnekte siz defterinize yazın

S-2- Aşağıdaki sayıları örnekteki gibi yapın
ÖR: SAYI DEĞERİ TOPLAMI
326= 3+2+6=11

BASAMAK DEĞERİ TOPLAMI
3 X 100 = 300 2 X 10= 20 6X1= 6
300 + 20 + 6 = 326

 777
 690
 303
 500
 901Siz de defterinize 20 örnek yazın.


S-3- ÖRNEK: 462 Sayısındaki 6 rakamının basamak ve sayı değeri toplamı kaçtır?
ÇÖZÜM: Basamak değ: 6 X 10 = 60
Sayı değ: + 6
66

Yukarıdaki örneğe göre aşağıdakileri yapın. Fakat toplamı veya farkı veya çarpımı,bölümü gibi kelimelerine dikkat edin.

 783 sayısındaki 8 rakamının basamak ve sayı değerleri toplamı kaçtır?
707 sayısındaki 0 ın basamak ve sayı değerleri toplamı kaçtır?

 404 sayısındaki 4 rakamlarının basamak değerleri çarpımı kaçtır?


 686 sayısındaki 6 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?

 455 sayısındaki 5 rakamlarının basamak ve sayı değerleri farkı kaçtır?


 908 sayısındaki hangi rakamın sayı değeri ve basamak değeri aynıdır?


Siz de defterinize yukarıdakilere benzer 10 örnek yazın.

S-4- 267 sayısının onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 2 küçültülüyor. Bu sayı kaç küçülür?

ÇÖZÜM: ( 1. YOL) 6 – 2 = 4
Yeni sayımız 247 oluyor.Buna göre;
267 – 247 = 20 küçülür
( 2. YOL) = Onlar basamağı olduğu için
2 X 10 = 20 Küçülür

 745 sayısının onlar basamağı 2 artırılıyor.Bu sayı kaç büyür?
 389 sayısının onlar basamağı 5 küçültülüyor. Bu sayı kaç küçülür?
 651 sayısının onlar basamağı 3 , yüzler basamağı 5 küçültülürse yeni sayı kaç olur?
 528 sayısının bütün rakamları 1 küçültülürse yeni sayı ile eski sayının farkı kaç olur?
 724 sayısının bütün rakamları 2 büyütülürse yeni sayının 2 katı kaç olur?

 527 sayısının onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 6 artırılıp,yüzler basamağındaki rakamın değeri 2 küçültülürse yeni sayı kaç olur?


Siz de defterinize yukarıdakilere benzer 10 örnek yazınS-5 - 6 7 8
+ 
8 2 0
İşleminde verilmeyen toplanan kaçtır?
ÇÖZÜM: 820 – 678 = 142

Verilmeyen toplanan 142’dir.Aşağıdaki soruları örneğe göre çözün.

Merve’nin 126 şekeri var.Rumeysa ona bir miktar şeker verdikten sonra;Merve’nin 300 şekeri oluyor.Rumeysa ,Merve’ye kaç şeker veriyor?

Nurullah’ın bir miktar şekeri var.Bilal ona 496 şeker verdiğinde;Nurullah’ın 505 şekeri oluyor.Buna göre Nurullah’ın kaç şekeri vardı?

 Suzan ile Faysal’ın yaşları toplamı 72 dir.Faysal 37 yaşında olduğuna göre Suzan kaç yaşındadır?

Rozerin ile Fatoş’un yaşları toplamı 34 tür.Fatoş 18 yaşında olduğuna göre Rozelin kaç yaşındadır?

 Ali babanın 45 ineği var.Ali baba kaç tane inek alırsa;ineklerinin sayısı 91 olur?
Siz de defterinize yukarıdakilere benzer 10 soru y
74 EKSİLEN
- 55 ÇIKAN
19 FARK
Bir çıkarma işleminde çıkan ve farkın toplamı daima eksilene eşittir.
S-1- Bir çıkarma işleminde çıkan 34,fark 67 ise ;eksilen kaçtır?S-2-Bir çıkarma işleminde eksilen 250,çıkan 209 ise ;fark kaçtır?
S-3-Bir çıkarma işleminde fark 458,eksilen 918 ise ;çıkan kaçtır?
S-4- Bir çıkarma işleminde fark ,çıkana eşit ve eksilen 624 ise;çıkan kaçtır?
S-5-
Bir çıkarma işleminde farkın 3 katı eksilene eşittir.Eksilen 12 ise çıkan kaçtır?

S-6- Bir su deposu yarıya kadar doludur.210 litre su kullanıldıktan sonra depoda 45 litre su kalıyor.Bu depo kaç litreliktir?(yalnızca toplama yap)
S-7- Bilal benden 12 yaş küçüktür.Ben 11 yıl önce 5 yaşında idim.Bilal şimdi kaç yaşında?S-8- 567 den kaç çıkarsa 222 kalır?


Siz de bunlara benzer 10 soru defterinize yazın.

ÖRNEK: 15 Sayısının 14 fazlasının 2 katı kaçtır?
ÇÖZÜM: 15 + 14 = 29  29 X 2 = 58

Yada ( 15 + 14 ) X 2 = 58
S-1- İki basamaklı en küçük doğal sayının 23 fazlasını 2 katı kaçtır?S-2- İki basamaklı en küçük doğal sayının iki katının 23 fazlası kaçtır? iki soru arasındaki fark nedir? Yazın!!!!S-3- Feride’nin yaşının 5 fazlasının 3 katı Zeyno’nun yaşına eşit oluyor.Feride 9 yaşında olursa;Zeyno kaç yaşındadır?
S-4- 2 yıl önce 11 yaşında olan Zilan’ın şimdiki yaşının 4 katı kaçtır?S-5- 11 Eksiği 24 olan sayının 6 katı kaçtır?
S-6- 23 fazlası 78 olan sayının 10 katı kaçtır?
S-7- Ahmet 12 yaşındadır.Babasının yaşı, Ahmet’in yaşının 4 katından 9 eksiktir.Babası kaç yaşındadır?
S-8- 456 sayısının 2 katının 809 eksiği kaçtır?
Siz de bunlara benzer 10 soru defterinize yazın.
Örnek: Mete tanesini 6 YTL’ den 3 çorap alıyor.Mete bu çorapların tanesini 8 YTL’den satarsa; kaç YTL kar eder?
ÇÖZÜM: 3 X 6 = 18 YTL ( alış fiyatı)
3 X 8 = 24 YTL ( satış fiyatı)
24 – 18 = 6 ( Karı)

S-1- Berfin tanesi 2 YTL olan simitlerden 12 tane alıp; tanesini 3 YTL’den satıyor.Berfin kaç YTL kar ediyor?

S-2- Mesut tanesi 2 YTL olan yumurtalardan 45 tane alıyor.Satıcıya 100 YTL uzatıyor.Satıcı Mesut’ta kaç YTL geri veriyor?

S-3- Furkan 3 YTL’den 33 tane yumurta alıyor.Yolda 14 tanesi kırılıyor.Geri kalanları 5 YTL’den sattığına göre kaç YTL kar ediyor?


S-4- Yukarıdaki verilenlere göre;Furkan tanesini 3 YTL’den satarsa kaç YTL zarar eder?

S-5- Şimal tanesi 15 YTL olan eteklerden 35 tane alıyor.Tanesi 18 YTL’den 25 tane satıyor.Geri kalanları da tanesini 23 YTL’den satıyor.Şimal kaç YTL kar ediyor?
S-6- Şilan tanesi 45 YTL olan kazaklardan 12 tane alıyor.Şilan bu kazakların tanesini 43 YTL’den satarsa kaç YTL zarar eder?Siz de defterinize 10 tane soru yazın.
S-1- Bir bölme işleminde bölünen 8,bölen 4,kalan 0’dır. Bölüm kaçtır?( Bu tip sorularda bölmeyi çizip,verilenleri yerleştirip yapın)
S-2- Bir bölme işleminde,bölüm 5 bölen 5,kalan 0 ise bölünen sayı kaçtır?
S-3- Bir bölme işleminde bölen 6 ,bölüm 7 kalan 5 ise; bölünen sayı kaçtır?

S-4-Bir bölme işleminde bölüm 12,bölen 10,bölünen sayı 129 ise kalan kaçtır?
S-5- Bir bölme işleminde bölen 5 ise,KALAN EN ÇOK KAÇ OLABİLİR?
S-6- Bir bölme işleminde bölüm 3, bölen 7,bölünen 27 ise; kalanın 4 katının 3 fazlası kaçtır?
S-7- Faysal 64 şekeri her bir kız öğrenciye 4 tane düşecek şekilde dağıtıyor.99 şekeri de her bir erkek öğrenciye 3 tane düşecek şekilde dağıtıyor.Faysal hocanın sınıf mevcudu kaçtır?


Siz de bunlara benzer 10 tane soru yazın.
S-1- 23 <…….<30 verilen eşitlikte boşluğa kaç tane doğal sayı yazılabilir?Sayıları yazın.


S-2- 67>…….>55 Boşluğa hangi sayılar yazılabilir yazın.


S-3- 45<…….<51 noktalı yere yazılabilecek en büyük sayı kaçtır?


S-4- 17<……… < 23 Boşluğa yazılabilecek en küçük sayı kaçtır?


S-5- 211< …….. < 290 boşluğa yazılabilecek en büyük ve en küçük doğal sayıların farkı kaçtır?


S-6- 459< ….. < 887 Boşluğa yazılabilecek en büyük sayı ile en küçük sayılanın toplamı kaçtır?


S-7- 67> ………> 60 Boşluğa yazılabilecek TEK doğal sayıları yazın.


S-8- 58 > ……> 45 Boşluğa yazılabilecek ÇİFT doğal sayıları yazın.


S-9- 456 < …… < 674 Boşluğa yazılabilecek en küçük tek sayı kaçtır?S-10- 300 > …….> 897 boşluğa yazılabile
cek en büyük ve en küçük çift sayının toplamı kaçtır?S-11- 24 > ……..> 33 boşluğa yazılabile
cek çift sayıların toplamı kaçtır?


S-12- 76>…….>55 Boşluğa yazılabilecek tek sayıların toplamı kaçtır?Sizde defterinize 10 tane örnek yapın.
Örnek: ( 2 + 5 ) X 4 = Önce parantez içini yapın 2+5 = 7 sonra 7X4 = 28 Şeklinde..
S-1- Aşağıdaki işlemleri yapın.
( 4 X 3 ) + 11 – 13 =


56 + ( 7 X 6 ) =


23 + 345 + 67 — ( 45 X 3 ) =


(2 X 12 ) — ( 2 + 12) =


300 — ( 34 X 3 ) =


S-2- Suzan’ın yaşı Faysal’ ın yaşının 2 katı
dır.Faysal’ın yaşı 6‘nın 3 katından 2 eksiktir.Suzan ile Faysal’ ın yaşları toplamı kaçtır?

S-3- Zeyno 192 şekerin yarısını Didem’e, kalanların yarısını Dilan’a, kalanların yarısını da Şilan’a veriyor.Zeyno’nun kaç şekeri kaldı?

S-4-Alibaba’nın çiftliğinde koyunlar ve tavuklar var.Hayvanların ayaklarını 450 olarak sayıyor.220 tane koyunu olduğuna göre kaç tane tavuğu var?
S-5- Merve 12 yıl önce 35 yaşındaydı.Faysal 7 yıl sonra 43 yaşında olacak.İkisinin 3 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır?

12 yorum:

 1. 567 sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamı kaçtır

  YanıtlaSil
 2. 567+5+6+7
  =567+18
  =585

  YanıtlaSil
 3. bir doğal sayıda hangi rakamların basamak değeri her zaman aynıdır.

  YanıtlaSil
 4. 33birlik+27onluk+8yüzlük=?

  YanıtlaSil
 5. 34 6 ya bölünce kaç olur

  YanıtlaSil
 6. 24 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı kactir

  YanıtlaSil
 7. 24 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı kactir

  YanıtlaSil
 8. 24 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı kactir

  YanıtlaSil
 9. Aynı rakamla yazılan ve sayı değeri toplamı 18 olan üç basamaklı doğal sayının üç basamaklı en küçük tek sayı ile farkı kaçtır

  YanıtlaSil
 10. Hiç güzel bir çalışma çözümü değil

  YanıtlaSil

Popüler Yayınlar