Yükleniyor...

3.SINIFLAR İÇİN ÖRNEK MATEMATİK ÇALIŞMA SORULARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

S-1- Aşağıdaki sayıları örnekteki gibi yazın.

ÖRNEK: 3 Yüzlük = 30 tane onluk
3 Yüzlük = üç yüz tane birlik
 4 yüzlük=…………… onluk
 6 yüzlük= …………... onluk
 8 yüzlük =……………onluk
 9 yüzlük =…………….onluk
 7 yüzlük =…………….onluk
 8 yüzlük =…………….onluk
 5 yüzlük = birlik
 9 yüzlük = birlik
 3 yüzlük = birlik
 6 yüzlük = birlik
 8 yüzlük = birlik
 7 yüzlük = birlik

Yukarıdaki gibi 10 örnekte siz defterinize yazın

S-2- Aşağıdaki sayıları örnekteki gibi yapın
ÖR: SAYI DEĞERİ TOPLAMI
326= 3+2+6=11

BASAMAK DEĞERİ TOPLAMI
3 X 100 = 300 2 X 10= 20 6X1= 6
300 + 20 + 6 = 326

 777
 690
 303
 500
 901Siz de defterinize 20 örnek yazın.


S-3- ÖRNEK: 462 Sayısındaki 6 rakamının basamak ve sayı değeri toplamı kaçtır?
ÇÖZÜM: Basamak değ: 6 X 10 = 60
Sayı değ: + 6
66

Yukarıdaki örneğe göre aşağıdakileri yapın. Fakat toplamı veya farkı veya çarpımı,bölümü gibi kelimelerine dikkat edin.

 783 sayısındaki 8 rakamının basamak ve sayı değerleri toplamı kaçtır?
707 sayısındaki 0 ın basamak ve sayı değerleri toplamı kaçtır?

 404 sayısındaki 4 rakamlarının basamak değerleri çarpımı kaçtır?


 686 sayısındaki 6 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?

 455 sayısındaki 5 rakamlarının basamak ve sayı değerleri farkı kaçtır?


 908 sayısındaki hangi rakamın sayı değeri ve basamak değeri aynıdır?


Siz de defterinize yukarıdakilere benzer 10 örnek yazın.

S-4- 267 sayısının onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 2 küçültülüyor. Bu sayı kaç küçülür?

ÇÖZÜM: ( 1. YOL) 6 – 2 = 4
Yeni sayımız 247 oluyor.Buna göre;
267 – 247 = 20 küçülür
( 2. YOL) = Onlar basamağı olduğu için
2 X 10 = 20 Küçülür

 745 sayısının onlar basamağı 2 artırılıyor.Bu sayı kaç büyür?
 389 sayısının onlar basamağı 5 küçültülüyor. Bu sayı kaç küçülür?
 651 sayısının onlar basamağı 3 , yüzler basamağı 5 küçültülürse yeni sayı kaç olur?
 528 sayısının bütün rakamları 1 küçültülürse yeni sayı ile eski sayının farkı kaç olur?
 724 sayısının bütün rakamları 2 büyütülürse yeni sayının 2 katı kaç olur?

 527 sayısının onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 6 artırılıp,yüzler basamağındaki rakamın değeri 2 küçültülürse yeni sayı kaç olur?


Siz de defterinize yukarıdakilere benzer 10 örnek yazınS-5 - 6 7 8
+ 
8 2 0
İşleminde verilmeyen toplanan kaçtır?
ÇÖZÜM: 820 – 678 = 142

Verilmeyen toplanan 142’dir.Aşağıdaki soruları örneğe göre çözün.

Merve’nin 126 şekeri var.Rumeysa ona bir miktar şeker verdikten sonra;Merve’nin 300 şekeri oluyor.Rumeysa ,Merve’ye kaç şeker veriyor?

Nurullah’ın bir miktar şekeri var.Bilal ona 496 şeker verdiğinde;Nurullah’ın 505 şekeri oluyor.Buna göre Nurullah’ın kaç şekeri vardı?

 Suzan ile Faysal’ın yaşları toplamı 72 dir.Faysal 37 yaşında olduğuna göre Suzan kaç yaşındadır?

Rozerin ile Fatoş’un yaşları toplamı 34 tür.Fatoş 18 yaşında olduğuna göre Rozelin kaç yaşındadır?

 Ali babanın 45 ineği var.Ali baba kaç tane inek alırsa;ineklerinin sayısı 91 olur?
Siz de defterinize yukarıdakilere benzer 10 soru y
74 EKSİLEN
- 55 ÇIKAN
19 FARK
Bir çıkarma işleminde çıkan ve farkın toplamı daima eksilene eşittir.
S-1- Bir çıkarma işleminde çıkan 34,fark 67 ise ;eksilen kaçtır?S-2-Bir çıkarma işleminde eksilen 250,çıkan 209 ise ;fark kaçtır?
S-3-Bir çıkarma işleminde fark 458,eksilen 918 ise ;çıkan kaçtır?
S-4- Bir çıkarma işleminde fark ,çıkana eşit ve eksilen 624 ise;çıkan kaçtır?
S-5-
Bir çıkarma işleminde farkın 3 katı eksilene eşittir.Eksilen 12 ise çıkan kaçtır?

S-6- Bir su deposu yarıya kadar doludur.210 litre su kullanıldıktan sonra depoda 45 litre su kalıyor.Bu depo kaç litreliktir?(yalnızca toplama yap)
S-7- Bilal benden 12 yaş küçüktür.Ben 11 yıl önce 5 yaşında idim.Bilal şimdi kaç yaşında?S-8- 567 den kaç çıkarsa 222 kalır?


Siz de bunlara benzer 10 soru defterinize yazın.

ÖRNEK: 15 Sayısının 14 fazlasının 2 katı kaçtır?
ÇÖZÜM: 15 + 14 = 29  29 X 2 = 58

Yada ( 15 + 14 ) X 2 = 58
S-1- İki basamaklı en küçük doğal sayının 23 fazlasını 2 katı kaçtır?S-2- İki basamaklı en küçük doğal sayının iki katının 23 fazlası kaçtır? iki soru arasındaki fark nedir? Yazın!!!!S-3- Feride’nin yaşının 5 fazlasının 3 katı Zeyno’nun yaşına eşit oluyor.Feride 9 yaşında olursa;Zeyno kaç yaşındadır?
S-4- 2 yıl önce 11 yaşında olan Zilan’ın şimdiki yaşının 4 katı kaçtır?S-5- 11 Eksiği 24 olan sayının 6 katı kaçtır?
S-6- 23 fazlası 78 olan sayının 10 katı kaçtır?
S-7- Ahmet 12 yaşındadır.Babasının yaşı, Ahmet’in yaşının 4 katından 9 eksiktir.Babası kaç yaşındadır?
S-8- 456 sayısının 2 katının 809 eksiği kaçtır?
Siz de bunlara benzer 10 soru defterinize yazın.
Örnek: Mete tanesini 6 YTL’ den 3 çorap alıyor.Mete bu çorapların tanesini 8 YTL’den satarsa; kaç YTL kar eder?
ÇÖZÜM: 3 X 6 = 18 YTL ( alış fiyatı)
3 X 8 = 24 YTL ( satış fiyatı)
24 – 18 = 6 ( Karı)

S-1- Berfin tanesi 2 YTL olan simitlerden 12 tane alıp; tanesini 3 YTL’den satıyor.Berfin kaç YTL kar ediyor?

S-2- Mesut tanesi 2 YTL olan yumurtalardan 45 tane alıyor.Satıcıya 100 YTL uzatıyor.Satıcı Mesut’ta kaç YTL geri veriyor?

S-3- Furkan 3 YTL’den 33 tane yumurta alıyor.Yolda 14 tanesi kırılıyor.Geri kalanları 5 YTL’den sattığına göre kaç YTL kar ediyor?


S-4- Yukarıdaki verilenlere göre;Furkan tanesini 3 YTL’den satarsa kaç YTL zarar eder?

S-5- Şimal tanesi 15 YTL olan eteklerden 35 tane alıyor.Tanesi 18 YTL’den 25 tane satıyor.Geri kalanları da tanesini 23 YTL’den satıyor.Şimal kaç YTL kar ediyor?
S-6- Şilan tanesi 45 YTL olan kazaklardan 12 tane alıyor.Şilan bu kazakların tanesini 43 YTL’den satarsa kaç YTL zarar eder?Siz de defterinize 10 tane soru yazın.
S-1- Bir bölme işleminde bölünen 8,bölen 4,kalan 0’dır. Bölüm kaçtır?( Bu tip sorularda bölmeyi çizip,verilenleri yerleştirip yapın)
S-2- Bir bölme işleminde,bölüm 5 bölen 5,kalan 0 ise bölünen sayı kaçtır?
S-3- Bir bölme işleminde bölen 6 ,bölüm 7 kalan 5 ise; bölünen sayı kaçtır?

S-4-Bir bölme işleminde bölüm 12,bölen 10,bölünen sayı 129 ise kalan kaçtır?
S-5- Bir bölme işleminde bölen 5 ise,KALAN EN ÇOK KAÇ OLABİLİR?
S-6- Bir bölme işleminde bölüm 3, bölen 7,bölünen 27 ise; kalanın 4 katının 3 fazlası kaçtır?
S-7- Faysal 64 şekeri her bir kız öğrenciye 4 tane düşecek şekilde dağıtıyor.99 şekeri de her bir erkek öğrenciye 3 tane düşecek şekilde dağıtıyor.Faysal hocanın sınıf mevcudu kaçtır?


Siz de bunlara benzer 10 tane soru yazın.
S-1- 23 <…….<30 verilen eşitlikte boşluğa kaç tane doğal sayı yazılabilir?Sayıları yazın.


S-2- 67>…….>55 Boşluğa hangi sayılar yazılabilir yazın.


S-3- 45<…….<51 noktalı yere yazılabilecek en büyük sayı kaçtır?


S-4- 17<……… < 23 Boşluğa yazılabilecek en küçük sayı kaçtır?


S-5- 211< …….. < 290 boşluğa yazılabilecek en büyük ve en küçük doğal sayıların farkı kaçtır?


S-6- 459< ….. < 887 Boşluğa yazılabilecek en büyük sayı ile en küçük sayılanın toplamı kaçtır?


S-7- 67> ………> 60 Boşluğa yazılabilecek TEK doğal sayıları yazın.


S-8- 58 > ……> 45 Boşluğa yazılabilecek ÇİFT doğal sayıları yazın.


S-9- 456 < …… < 674 Boşluğa yazılabilecek en küçük tek sayı kaçtır?S-10- 300 > …….> 897 boşluğa yazılabile
cek en büyük ve en küçük çift sayının toplamı kaçtır?S-11- 24 > ……..> 33 boşluğa yazılabile
cek çift sayıların toplamı kaçtır?


S-12- 76>…….>55 Boşluğa yazılabilecek tek sayıların toplamı kaçtır?Sizde defterinize 10 tane örnek yapın.
Örnek: ( 2 + 5 ) X 4 = Önce parantez içini yapın 2+5 = 7 sonra 7X4 = 28 Şeklinde..
S-1- Aşağıdaki işlemleri yapın.
( 4 X 3 ) + 11 – 13 =


56 + ( 7 X 6 ) =


23 + 345 + 67 — ( 45 X 3 ) =


(2 X 12 ) — ( 2 + 12) =


300 — ( 34 X 3 ) =


S-2- Suzan’ın yaşı Faysal’ ın yaşının 2 katı
dır.Faysal’ın yaşı 6‘nın 3 katından 2 eksiktir.Suzan ile Faysal’ ın yaşları toplamı kaçtır?

S-3- Zeyno 192 şekerin yarısını Didem’e, kalanların yarısını Dilan’a, kalanların yarısını da Şilan’a veriyor.Zeyno’nun kaç şekeri kaldı?

S-4-Alibaba’nın çiftliğinde koyunlar ve tavuklar var.Hayvanların ayaklarını 450 olarak sayıyor.220 tane koyunu olduğuna göre kaç tane tavuğu var?
S-5- Merve 12 yıl önce 35 yaşındaydı.Faysal 7 yıl sonra 43 yaşında olacak.İkisinin 3 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır?

4 yorum:

 1. 567 sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamı kaçtır

  YanıtlaSil
 2. 567+5+6+7
  =567+18
  =585

  YanıtlaSil
 3. bir doğal sayıda hangi rakamların basamak değeri her zaman aynıdır.

  YanıtlaSil
 4. 33birlik+27onluk+8yüzlük=?

  YanıtlaSil

Popüler Yayınlar